Close

Медицинска Нега

Вашата нега е во сигурни раце на нашиот медицински персонал. Со исклучителен квалитет во професионални здравствени услуги, нашиот медицински тим составен од доктори, сестри, негуватели, физиотерапевти, е посветен да ви обезбеди соодветна нега во која можете да верувате. Со главен фокус постојано да ги следиме главните медицински индикатори кои покажуваат одреден здравствен проблем нашиот центар е опремен со најсовремени апарати, помагала како и инвалидски соби.