Close

Посебна грижа

За заедно да креираме моменти на среќа, сигурност, хармонија и чувство на љубов. Постојаното присуство на овластени лица од тимот даваат постојана асистирана грижа со која нема да дозволат во ниеден момент да се почувствувате осамено.