Të gjitha zgjidhjet

Shërbime PelaMed

Qasje

Zgjidhje të shumëfishta për qasje për të përmbushur nevojat individuale të mysafirëve tanë.

Në institucionin tonë është e mundur qasja në mënyra të ndryshme, sipas nevojave të çdo mysafiri dhe familjeje. Hospitalizimi mund të zhvillohet si me shtrim afatgjatë (strehim rezidencial) ashtu edhe me shtrim afatshkurtër (shtrim të përkohshëm). Në të dyja rastet, mysafirët mund të përdorin kujdesin specifik ose gjenerik 360° në varësi të terapisë dhe aktiviteteve të rehabilitimit dhe kujdesit. Qasja në Pelamed mund të kryhet gjithashtu pas daljes nga spitali pas një ngjarje akute (sëmundje ose traumë) ose për rehabilitim pas rezultateve të frakturave ose goditjeve.

„Asistencë mjekësore profesionale, humanizëm dhe vëmendje ndaj personit“

PelaMed ofron edhe një ofertë për “shtrirje në spital- hospitalizim” për të përmirësuar cilësinë e jetës në fazën terminale të një sëmundjeje.

Ndonjëherë, për arsye nga më të ndryshmet, dikush vendos të kujdeset për një të dashur në mënyrë të pavarur edhe pse ai nuk është i pavarur. Në atë rast, PelaMed ofron një shërbim të kujdesit në shtëpi përmes stafit të kualifikuar për të dhënë përgjigje për nevojat e kujdesit.

sqSQ