Të gjitha zgjidhjet

Terapia fizikale

Rehabilitimi

Programe shumë të specializuara të rehabilitimit motorik.

Ky lloj qëndrimi synon aktivizimin e ndërhyrjeve për rehabilitimin e personit që mund të ndikojnë pozitivisht në proceset e rikuperimit, të përmbajnë dhe të ulin shkallën e dëmtimit ose të përmirësojnë gjendjen fizike të përdoruesit. Rehabilitimi mund të jetë intensiv ose i gjerë sipas nevojave të personit dhe shkallës së kompromisit.

„Rrugë rehabilitimi të kualifikuara dhe vëmendje e vazhdueshme ndaj personit“

Kur zbatohet?

Kur pas një frakture, dëmtimi ose pas përkeqësimit të aftësive motorike, të moshuarit kanë nevojë për një periudhë intensive rehabilitimi përpara se të kthehen në shtëpinë e tyre (nëse shtrohen në spital) ose nga shtëpia e tyre, në përputhje me mjekun e përgjithshëm.

Si kryhet qasja?

Është e nevojshme të parashtrohet një kërkesë e veçantë në të cilën klasifikohet shkalla e pavarësisë dhe statusi klinik i mysafirit për të vlerësuar nëse ostruktura për të cilën kërkohet qasje është në gjendje të plotësojë nevojat e mysafirit. Aplikimi duhet të plotësohet nga një anëtar i familjes.

sqSQ