Loje të dhomave

Akomodimi

Akomodimi

PUZS PelaMed

Një qendër me qasje holistike për të jetuar dhe përkujdesur ndaj të moshuarve, qëllimi kryesor i së cilës është akomodimi, ofrimi i kujdesit gjithëpërfshirës dhe kushteve adekuate të jetesës. Qëllimi kryesor i PUZS PELAMED është kujdesi i vazhdueshëm, plakja aktive, jetesa dinjitoze dhe cilësore për të moshuarit. Nga pikëpamja teknike, shtëpia ofron një ambient luksoz, të brendshëm dhe të jashtëm, maksimalisht të aksesueshëm dhe të përshtatur për funksionim të qetë për ata përdorues që kanë vështirësi fizike.
Objekti ndodhet në një vend të përshtatshëm ideal për këtë qëllim. Përdoruesve u ofrohet akomodim modern në dhoma me rehati dhe ngjyra të ngrohta, që të kujtojnë një ambient të ngrohtë. Përveç shërbimit të plotë në dhomë dhe pajisjeve mjekësore, dhomat ofrojnë edhe një moment social si dhe intimitet shumë të nevojshëm.

Qëndrim Komfor

Më shumë zgjidhje akomodimi për të përmbushur nevojat e mysafirëve tanë.

Të gjitha dhomat dhe apartamentet janë të pajisura sipas standardeve më të larta, maksimalisht të aksesueshme dhe të përshtatura për funksionimin normal të përdoruesve që kanë vështirësi fizike. Përveç dhomave dhe apartamenteve të mobiluara në mënyrë moderne, shtëpia Pella Med ka edhe dhoma të përbashkëta që përfshijnë një dhomë të rehatshme ditore, një kuzhinë të përbashkët dhe një sallon parukerie. Shtëpia përfshin gjithashtu dhoma për kujdestarët dhe një recepcion me një zonë pritjeje, ku vizitorët mund të bisedojnë me të afërmit dhe miqtë e tyre.

Apartament me një shtrat

Tip 1

Apartamentet me një shtrat me një sipërfaqe prej 20m² përfshijnë një banjo private, TV, gardërober, mini kuzhine me frigorifer dhe një tavolinë klub me dy karrige. E pajisur me një buton elektronik - zile për të thirrur stafin mjekësor ose kujdestar, pranë shtratit dhe në banjë.

Apartament me dy shtretër

Tip 2

Apartamentet me dy krevate me siperfaqe 31m² perfshijnë një banjo private, dy garderoberë, TV, mini kuzhinë me frigorifer, paradhomë me tavolinë dhe dy karrige. E pajisur me një buton elektronik - zile për të thirrur stafin mjekësor ose kujdestar, pranë shtratit dhe në banjë.

Tip 7

Apartamentet me dy shtretër të caktuara për persona të cilët lëvizin me karrocë me rrota prej 43m² përfshijnë garderober me dyer që hapen me prekje, të cilat janë lehtësisht të aksesueshme për t'u përdorur nga njerëzit direkt nga karrocat me rrota, dy dollapë me të njëjtin sistem përdorimi, TV, mini kuzhinë me frigorifer dhe një tavolinë të përshtatur për përdorni direkt nga karroca me rrota, shtretër të përshtatur për manovrim të lehtë të njerëzve me karrocë me rrota dhe një banjë private e përshtatur me rekuizita të posaçme ndihmëse të destinuara për përdorim të lehtë nga njerëzit me mundësi manovrimi të lehtë në to.

Tip 8

Apartamentet me dy shtretër me sipërfaqe prej 30 m² përfshijnë dy shtretër me rrota të specializuara për personat e palëvizshëm, personat me demencë....banja të projektuara dhe të pajisura posaçërisht për të ruajtur higjenën personale të përshtatura për manovrim të lehtë në to, dy garderober për rroba dhe dy dollapë, një tavolinë klub me dy karrige dhe një TV. E pajisur me një buton elektronik - zile për thirrjen е stafit mjekësor ose kujdestar.

Apartament me tre shtretër

Tip 3

Apartamentet me tre krevate me një sipërfaqe prej 30 m² përfshijnë tre garderober, tre dollapë, një TV, një banjo private, një mini kuzhinë me frigorifer dhe një tavolinë-klub me tre karrige. E pajisur me një buton elektronik - zile për të thirrur një person mjekësor ose kujdestar, pranë shtratit dhe në banjë.

Tip 9

Apartamentet me tre krevate me siperfaqe 27m² perfshijne tre krevate me rrota të specializuar për personat e palëvizshem, personat me demencë..banjo të projektuara dhe të pajisura enkas për të ruajtur higjenën e njerëzve me mundësi manovrimi të lehtë në to, tre garderober për veshje , tre dollapë, një tavolinë me tre karrige dhe një televizor. E pajisur me një buton elektronik - zile për thirrjen e një personi mjekësor ose kujdestar.

Apartament me katër shtretër

Tip 4

Apartamentet me katër krevate me një sipërfaqe prej 50m² përfshijnë një banjo private, dy dhoma të veçanta me nga dy krevate secila, dy televizorë, katër dollapë, katër garderober, një mini kuzhinë me frigorifer dhe një paradhomë me një tavolinë dhe 4 karrige. E pajisur me një buton elektronik - zile për thirrjen e një infermiereje ose kujdestareje, pranë shtratit dhe në banjë.

Tip 5

Apartamentet me katër krevate me një sipërfaqe prej 44 m² përfshijnë shtretër me rrota të specializuar për personat e palëvizshëm, personat me demencë... dy televizorë, dy tavolina-klub me katër karrige, katër garderober, katër dollapë dhe banjo private të projektuara posaçërisht për ruajtjen e higjienës. për personat me aftësi të kufizuara për manovrim të lehtë në to. E pajisur me një buton elektronik - zile për thirrjen e një personi mjekësor ose kujdestar

Tip 6

Apartamentet me katër krevate me një sipërfaqe prej 50m² përfshijnë një banjo private, dy dhoma të veçanta me nga dy krevate secila, dy televizorë, katër dollapë, katër garderober, një mini kuzhinë me frigorifer dhe një paradhomë me një tavolinë dhe 4 karrige. E pajisur me një buton elektronik - zile për thirrjen e një infermiereje ose kujdestareje, pranë shtratit dhe në banjë.

sqSQ