Сите решениjа

Услуги ПелаМед

Пристап

Повеќе решенија за пристап за да се задоволат индивидуалните потреби на нашите гости.

Во нашата установа можно е да се пристапи на различни начини, според потребите на секој гостин и семејство. Хоспитализациите можат да се одвиваат и со долгорочни (станбена хоспитализација) и краткорочни хоспитализации (привремена хоспитализација). И во двата случаи гостите можат да ја искористат специфичната или генеричката нега на 360° зависно на терапијата и активностите за рехабилитација и нега. Пристапот до Пеламед, исто така, може да се одвива после-хоспитална оставка по акутен настан (болест или траума) или за рехабилитација по исходите од фрактури или удари.

„Професионална медицинска помош, хуманост и внимание на личноста“

ПелаМед исто така нуди понуда за “хоспитализаија“ со цел  да го подобрат квалитетот на животот во терминалната фаза од некоја болест.

Понекогаш, од најразновидни причини, се одлучува да се грижи самостојно за саканата личност иако не е самостојна. Во тој случај ПелаМед нуди услуга за домашна нега преку квалификуван персонал за да се обезбедат одговори на потребите за нега.

mk_MKMK