Të gjitha zgjidhjet

Përkrahja Psikosociale
Programe speciale

Program në fushën e mbështetjes psikosociale për përdoruesit në shtëpi.

Program për përkujdesje ndaj përdoruesve që mund të kujdesen për veten, gjegjësisht përdorues që kanë një shkallë të caktuar pavarësie. Për shkak të aftësive të kufizuara, këta persona janë nën kontrollin e përditshëm nga stafi i shtëpisë përsa i përket veshjes, ruajtjes së higjienës personale të përdoruesve, konsumimit të barnave, trajtimit me dieta të veçanta dhe nëse është e nevojshme edhe fizioterapisë.

Në kuadër të aktiviteteve sociale planifikohen aktivitete kulturore, rekreative, aktivitete për ngjarje të caktuara, festa, aktivitete në shtëpi. Ruajtja e gjendjes fizike dhe funksioneve mendore, të cilat përmes seminareve dhe eventeve të ndryshme socio-kulturore përmirësojnë cilësinë e jetës së përdoruesve.

 • Shëtitje të përbashkëta përgjatë lumit Vardar,
 • Ekskursione kulturore brenda dhe jashtë qytetit,
 • Kopshtari dhe aktivitete të tjera në natyrë,
 • Festimi i ditëlindjeve, përvjetorëve, festave dhe datave të tjera të rëndësishme,
 • Socializimi përmes lojërave argëtuese sociale,
 • Leximi i poezive dhe romaneve,
 • Aktivitete kulinare,
 • Ekspozita,
 • Aktivitete sportive,
 • Aktivitete muzikore,
 • Organizoi takime dhe aktivitete me anëtarët e familjes,
 • dhe shumë të tjera…

„Rrugë të kualifikuara të kujdesit dhe programet e socializimit“

Kur zbatohet?

Kur familja ose kujdestari nuk mund të ofrojnë më ndihmë të vazhdueshme dhe kujdesi nuk mund të ofrohet në shtëpi. Qëllimi i Mbështetjes Psikosociale është të arrihet përmirësimi i gjendjes së vetmisë dhe përshtatja me kushtet në institucionin tonë.

Si kryhet qasja?

Është e nevojshme të parashtrohet një kërkesë e veçantë, në të cilën klasifikohet shkalla e pavarësisë dhe statusi klinik i mysafirit, në mënyrë që të vlerësohet nëse objekti në të cilin kërkohet qasja është në gjendje të plotësojë nevojat e mysafirit. Aplikimi duhet të plotësohet nga një anëtar i familjes.

sqSQ