Сите решениjа

Дневен престој

Престој

Да се ​​обезбеди одговор на потребата за семејства и валидна поддршка за домашен престој на лица.

Дневниот престој е услуга наменета за грижа на вашата сакана личност во текот на денот, дозволувајќи и да се дружи и да помине време во друштво. Дневниот престој е насочен кон  лица со полна автономија и на лица со физички или психички попречувања, или со ниво на намалена автономија на која им е потребен надзор, заштита, поддршка и помош при спроведување во дневните активности. Оваа услуга е особено посветена на болните луѓе на Алцхајмерова болест им нуди помош и активности за рехабилитација и поддршка на семејства кои живеат тешко управување со оваа болест.

„Активности за зафатеност и анимација, насочени кон стимулирање на когнитивната активност на старите лица“

Кога се применува?

Кога семејството нема можност да се грижи за својата сакана личност во текот на одредени часови во денот; Ако нема луѓе на кои да го доверат или ако сакате да бидете спокојни дека членот на семејството се наоѓа во сигурна средина во која може да се дружи, како и да добие надзор и поддршка при извршување на нормални дневни активности.

Како се пристапува?

За да пристап за  дневен престој, потребно е да се достави апликација за прием, пополнета и потпишана од заинтересираната страна или од членот на семејството, и здравствена картичка подготвена од општ лекар во кои се содржани корисни информации  за да се обезбеди општа рамка на Клинички и социјални услови на лицето со цел да му се овозможи на персоналот на дневниот центар да ја процени соодветноста за вметнување. 

mk_MKMK